Home

AMG Norway

AquaMaofs design balanserer kostnadsoptimering og effektiv energianvendelse med miljøhensyn og fiskens biologiske behov. Dette gir det optimale system for fiskeopdrett i landbaseret anlegg.

 

 

RAS systemets unike egenskaper

  • Kontrollert vekst på karnivå - rett størrelse til rett tid
  • Lav fôrfaktor - ingen fôrspill
  • Minimalt vannforbruk - nytt vann kun for å erstatte intern fordampning
  • Lavt strømforbruk - mindre enn 5% av
  • produksjonskostnadene
  • Krever lite vedlikehold
  • Høy driftssikkerhet - 3 lag med backupsystem
  • Svært lave produksjonskostnader - like rimelig som i not

Global Fish Poland

Copyright AMG Norway