RAS

RAS - Recirculated Aquaculture System

AquaMaof har utviklet en innovativ patentbeskyttet RAS teknologi til produksjon af fisk på land. AquaMaofs design balanserer kostnadsoptimering og effektiv energianvendelse med miljøhensyn og fiskens biologiske behov. Dette gir det optimale system fiskeopdrett i landbasert anlegg.

 

Metoden gjør det mulig å opdrette fisk under kontrollerte temperaturforhold i alle typer vær, på alle breddegrader og optimal vekst på alle årstider og systemet er helt uavhengig av ytre faktorer.

 

En alternativ og raskt voksende metode for produksjon av fisk, er innendørs produktion, som overvinder alle natur gitt utfordringer, og Aquamaofs system tilbyr flere fordeler og muliggjør en kontrollert produksjon av alle fiskearter - både varmt og kaldt vann arter i saltvann eller ferskvann.

 

Et patentert oxygensystem gjør det mulig å spare mer enn 70 prosent energi i forhold til andre RAS i verden. Denne metoden sparer produksjonskostnader og gir en forutbestemt mengde og kvalitet på fisk under full biosecurity kontroll i hele vekstfasen.

 

Det grunnleggende, modulær type anlegg design, gir kunden store muligheder for tilpasning til lokale ønsker, behov og krav, slik at ethvert anlegg fra Aquamaof tilpasses individuelt med hjelp fra AquaMaofs tekniske afdelig . Dette resulterer i et kundetilpasset RAS med høyest vekst effektivitet og laveste driftskostnadene. AquaMaof er en erfaren aktør som har opererer i dette feltet av akvakultur siden 1989 og indgår ofte i partnerskab med kunderne omkring uddannelse af personale og drift af anlegget efter igangsætning.

 

 

Med RAS fra AquaMaof får du:

 

 • Individuelt tilpasset design
 • Lavere produksjonskost
 • Lavere FCR - ingen fôrspill
 • Elektrisitet aldrig mere enn 5-8% av produksjonskostnadene
 • "Just in time" produksjon
 • Ingen sykdommer og parasitter på grunn av et lukkede system
 • Høy Biosecurity- eliminere risikoen for sykdomme
 • Intet nytt vand trengs
 • Miljøvennlig produksjon
 • Enkelt vedlikehold
 • Kontrollert produksjons- riktig størrelse til rett tid
 • Optimal temperatur og oksygen
 • Raskere vekst
 • Sunnere fisk
 • Ingen påvirkning fra vær
 • Ensartet fiskestørrelse på grunn av stabile forhold

 

Download brochure

Engelsk version

 

 

 

 

AquaMaof technology produserer laksefisk

Det seneste anlæg med AquaMaof technology som produserer laksefisk, har nu været i gang i en lang periode og første produktionscyklus er vel overstået og de første regnebueørreder er leveret. Samtidig har kunden igangsat næste step i byggefasen- nemlig anlæg til produktion af 4500 tons altlantisk laks.

Norsk besøg i ørkenen.

En gruppe nordmænd tog til den israelske ørken for at følge opførelsen af et stort RAS anlæg som skal produsere 2000 tons sea bream. Først havde vi besøgt det lille test anlægget som produserer 150 tons og har været i gang i 10 år. Meget imponerende at se 100% RAS i en ørken.

Mini Indoor:

Mini indoor er et recirkuleringsanlæg til produktion af 5 til 200 tons fisk. Kan anvendes til produktion af alle fiskearter og er meget velegnet til rensefisk. Læs mere her

Copyright AMG Norway